Voorwaarden - Tractorpulling Brouwershoek

Brouwershoek 2023

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Er kan worden ingeschreven voor de Tractorpulling voor Zaterdag en Zondag, onder het kopje “inschrijving”.

Alle tractoren die deelnemen aan de Tractorpulling, moeten een WA verzekering hebben, waarbij ook vermeld staat dat deelname aan Tractorpulling is gedekt.

Mocht de trekker niet verzekerd zijn voor deelname aan Tractorpulling, heeft de Brouwershoek een collectieve verzekering afgesloten. De kosten hiervoor bedragen €7,= per deelnemer.

De €7,=  voor de collectieve verzekering dient door iedere deelnemer, die in een standaard klasse deelneemt, tijdens het inschrijven te worden voldaan.
Wanneer u tijdens het afhalen van het startnummer, op de wedstrijddag, aan kunt tonen middels een officieel document  dat u de tractor zelf op de juiste wijze heeft verzekerd, krijgt u uiteraard direct het bedrag van €7,-  retour.

Ook deelnemers in de sportklassen, dienen aan te kunnen tonen dat de tractor op de juiste wijze is verzekerd.

Gezien de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zijn wij helaas genoodzaakt deze maatregelen te nemen.
Door deze kleine bijdrage, zijn wij gelukkig nog steeds in staat om een veilig en sportief evenement te organiseren.

Betaling  Zaterdag
U kunt vooraf betalen(Sportklassen zijn gratis) door voor 26 Juni 2015  € 22,= over te maken op  Ibannummer:NL02RABO035,67,21,787 t.n.v. Buurtvereniging Brouwershoek.  
Bij betaling graag naam en klasse vermelden. Indien u niet vooraf betaalt, kunt u op de dag zelf betalen bij het ophalen van het startnummer in de jurywagen.  
De kosten bedragen dan € 24,50  (Bedragen zijn incl. € 7,00 collectieve verzekering)   

Betaling Zondag
U kunt vooraf betalen(Sportklassen zijn gratis) door voor 26 Juni 2015  € 24,50 over te maken op Ibannummer:NL02RABO035,67,21,787 t.n.v. Buurtvereniging Brouwershoek.  
Bij betaling graag naam en klasse vermelden. Indien u niet vooraf betaalt, kunt u op de dag zelf betalen bij het ophalen van het startnummer in de jurywagen.
De kosten bedragen dan € 27,=  (Bedragen zijn incl. € 2,50 voor TSTA en € 7,00 collectieve verzekering)
 

Terug naar de Homepagina

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu